top of page
achtergrond-verloop_v6-01.png

VOORWAARDEN

TEKSTEN EN VERTALINGEN OP HET PRODUCT STICK&STUDY

De vertalingen en uitspraken zijn gebaseerd op de Europese taal. De ‘uitspraak’ is geschreven voor de nationaliteit die het betreffende woord aan het leren is. Het kan daarom zijn dat deze niet geheel overeenkomt met wat je gewend bent of hoe je het zelf zou zeggen. Aan de teksten kunnen geen rechten worden ontleend. Sticky notes plakken het beste op stofvrije glad oppervlak. Het papier kan verkleuren bij blootstelling aan zonlicht. De kracht van de plakrand kan in de loop van tijd afnemen.

TEKSTEN OP STICK-AND-STUDY.COM

Aan de teksten op de site kunnen geen rechten worden ontleend.

BEELDEN EN VIDEO'S OP STICK-AND-STUDY.COM

De beelden en illustraties op stick-and-study.com zijn eigendom van Soepel design & concept en mogen alleen in overleg voor andere doeleinden gebruikt worden dan deze.

DISCLAIMER

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
* de eigenaar: de eigenaar van de website;
* gebruik(en): alle denkbare handelingen;
* u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
* de content: alle in de website aanwezige inhoud;


2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

6. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken.

bottom of page